Predseda klubu pán Lipták pri odovzdávaní cien

Predseda klubu pán Lipták pri odovzdávaní cien