Predseda klubu pán Lipták vpravo

Predseda klubu pán Lipták vpravo