30. výročie klubu, vpravo hostia a priatelia z Košíc Peter Letko, a Miroslav Jedlička

30. výročie klubu,  vpravo hostia a priatelia z Košíc Peter Letko, a Miroslav Jedlička