30. výročie klubu, vpravo hostia a priatelia z Košíc - Peter Letko a Miroslav Jedlička

30. výročie klubu, vpravo hostia a priatelia z Košíc - Peter Letko a Miroslav Jedlička