30. výročie klubu, prví pretekári

30. výročie klubu, prví pretekári