30. výročie klubu, oslava v príjemnej atmosfére

30. výročie klubu, oslava v príjemnej atmosfére