30. výročie klubu, tí ktorí stáli na začiatku či pomáhali klubu počas existencie - zľava: Magda Liptáková, Peter Letko, Miroslav Jedlička, Ján Klimčák, Michal Turkyňák

30. výročie klubu, tí ktorí stáli na začiatku či pomáhali klubu počas existencie - zľava: Magda Liptáková, Peter Letko, Miroslav Jedlička, Ján Klimčák, Michal Turkyňák