30. výročie klubu, bývalí pretekári

30. výročie klubu,  bývalí pretekári