Stretnutie pri príležitosti 30. výročia založenia klubu 27.12.2015

Stretnutie pri príležitosti 30. výročia založenia klubu 27.12.2015