Informácie o poukázaní 2% z dane

IČO: 42341841

Právna forma: Občianske združenie, nezisková rganizácia

Názov: WRESTLING Stará Ľubovňa o.z.
Adresa: Vsetínska 44, 064 01 Stará Ľubovňa

Vážení športoví priatelia,

Zápasnícky klub WRESTLING Stará Ľubovňa si Vás dovoľuje osloviť s požiadavkou na poukázanie 2% z dane, ktorých použitie je viazané výlučne so športovou prípravou detí a mládeže v meste Stará Ľubovňa a jeho okolí. Samozrejmosťou je všeobecný rozvoj pohybových schopností a nácvik všeobecných a špeciálnych pohybových zručností. Zápasenie ako tradičný šport s históriou siahajúcou až do antického Grécka sa vďaka svojej všestrannosti teší v zahraničí obrovskej popularite. Váš príspevok pomôže k rozvoju tohto zaujímavého športu i u nás.

Zákon o daniach z príjmov Vám ponúka možnosť priamo podporiť dobrý úmysel poukázaním 2 % z Vašej zaplatenej dane z príjmov.

 

Vzory tlačív na stiahnutie:

Vyhlasenie na poukázanie 2% 2020.pdf (337,5 kB)

poucenie.pdf (37,3 kB)

ziadost o rocne zuctovanie.pdf (36,5 kB)

rocne zuctovanie.pdf (45222)


AKO NA TO?

A). ZAMESTNANEC:  mesačne je Vám zrážaný preddavok na daň z príjmu.

1.)Začiatkom roka požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za predošlý rok a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.)Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre WRESTLING Stará Ľubovňa o.z. Vypíšte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla príslušného roku

pošlite, alebo doručte tlačivá daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

B.) SZČO, KONCESIA, INÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ, PRÁVNICKA OSOBA (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.)

v daňovom priznaní prosíme uveďte názov, sídlo a IČO nášho občianského združenia WRESTLING Stará Ľubovňa o.z., tak ako je uvedené na tlačive ,Vyhlásenie".

UPOZORNENIE !
výška 2 % z dane z príjmov fyzických osôb musí byť minimálne 3,32 €
2 % z dane môže poukázať fyzická osoba len v prospech jednej organizácie.
Používajte len vzory tlačív (potvrdenie, vyhlásenie), ktoré boli vydané v Oznámení Ministerstva financií SR.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!

Zápasníci WRESTLING Stará Ľubovňa