Kontakt

Zápasnícky klub WRESTLING Stará Ľubovňa 

v zastúpení: WRESTLING Stará Ľubovňa o.z.

Registrácia na MV SR dňa 04.06.2013
Číslo spisu: VVS/1-900/90-41688
IČO: 42341841 pridelené Štatistickým úradom v Prešove dňa 11.07.2013

IBAN číslo účtu: SK74 7500 0000 0040 2403 1686

IBAN číslo účtu (len štátne dotácie): SK22 7500 0000 0040 2403 1555

email: zapaseniesl@centrum.sk

tel.: +421 948 033 001 (Ján Plavčan - tréner)

tel.: +421 907 403 667 (Michal Turkyňák - tréner)

tel.: +421 905 837 818 (Štefan Matoľák - predseda klubu)

Kontaktujte nás