Prečo zápasenie?

Všestranný telesný rozvoj 

Rýchlosť, sila, koordinácia a vytrvalosť sú základné atribúty každého zápasníka. Preto sa tréningový proces zameriava predovšetkým na všestranný rozvoj týchto pohybových schopností. Samozrejmosťou je aj nácvik špeciálnych pohybových zručností. Aplikujú sa prostriedky z gymnastiky, atletiky, športových hier, iných úpolových športov atď. Vzhľadom na svoju všestrannosť je zápasenie často využívané ako ,,štartovací" šport pre ostatné športové odvetvia. Dôkazom sú i mnohí úspešní reprezentanti v inných športoch. Zápas prebieha pri plnom odpore súpera v rámci prísnych pravidiel a vedený je rozhodcom. Preto aj napriek plnému kontaktu súperov je riziko zranenia eliminované na minimum.  

 

Pestovanie osobnostných vlastností 

Pocit zodpovednosti, pevná vôľa, rozvoj myslenia, zdravý rešpekt i sebadôvera sú črty, ktoré si pretekári pestujú pri každom tréningu či zápase. Neraz sú spolu s vierou vo vlastné schopnosti využívané po celý život či už v krízových alebo bežných situáciách. V zápasení sa pretekár spolieha vždy len na seba. Musí sa vyrovnať so súperom, zvoliť správnu taktiku, využiť nacvičenú techniku a neraz siahnuť i na dno svojich fyzických a psychických možností. Zároveň je dôležitým momentom naučiť sa akceptovať kolektív a iného jednotlivca. Pod vplyvom týchto faktrov sa jednotlivec stáva odolnejší voči stresovým situáciám.

 

Alternatíva voľnočasovej aktivity 

Zápasenie vzhľadom na svoju komplexnosť patrí medzi najvhodnejšie voľnočasové kompenzácie sedavého spôsobu života či jednostranného fyzického zaťaženia. Pri tréningu dochádza ku kompletnému precvičeniu celého organizmu. Proces prebieha pod dohľadom odborných trénerov s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Posilnenie súťaživosti 

Súťaživosť a porovnávanie sa s inými je prirodzenou vlastnosťou každého človeka. Charakteristický spôsob súťaženia i samotná podstata zápasenia rozvíja schopnosť jednotlivca presadiť sa aj v bežnom živote. Umiestnenie jednotlivca tréningovom kolektíve so sebou prináša aj posilnenie tímového ducha.

 

Úspech a uznanie 

Samotný šport a jeho podstata vyvolávajú pocit uznania medzi odbornou i laickou verejnosťou. Dosiahnuté úspechy častokrát na celoštátnej či medzinárodnej úrovni navyše prinášajú aj pocit hrdosti a popularity.

 

Životný štýl 

Pravidelná pohybová aktivita má priaznivé účinky na zdravý vývin jedinca. Súčasne vytvára pozitívny vzťah k aktívnemu, zdravému spôsobu života. Zápasením sa tiež posilňuje schopnosť sebaobrany a vytvára pocit istoty. Nadobudnuté návyky, častokrát vydržia po celý život. Preto sa s ohľadom na uvedené skutočnosti tomuto športu v súčasnosti venujú nielen chlapci ale čoraz viac i dievčatá.