Úhrada členského príspevku

Vážený rodič,
 
v súlade s uznesením valného zhromaždenia Zápasníckeho klubu WRESTLING Stará Ľubovňa, si Vás týmto dovoľujeme požiadať o úhradu členského na školský rok 2017/2018. Členské na pretekára je 5 eur / mesiac. Členské je možné uhrádzať mesačne príp. raz ročne prevodom alebo vložením na účet. Pri vynechaní ľubovoľného počtu tréningov sa členské nevracia.
 

Pri platbe prosíme do poznámky zadať meno pretekára, inak nebude možné priradiť platbu k pretekárovi.

Na tento účet je zároveň možné poukázať aj sponzorské príspevky či dary.
 
Ďakujeme!
 

IBAN číslo účtu: SK74 7500 0000 0040 2403 1686