tréner Michal Turkyňák preberá ocenenie za 3. miesto v 1. Lige mužov zápasení voľným štýlom Košice 2008

tréner Michal Turkyňák preberá ocenenie za 3. miesto v 1. Lige mužov zápasení voľným štýlom Košice 2008