30. výročie klubu, priatelia z Košíc

30. výročie klubu, priatelia z Košíc