2017

20.11.2017 16:12
JANUÁR  
 
20.-22. Školenie rozhodcov Rimavská Sobota pozvánka s predbežným programom  
27.-28. MT o Pohár riaditeľa ŠG Bratislava prípravka, žiaci v.š. rozpis výsledky   
FEBRUÁR  
 
4.-5. M-SR Snina juniori v.š. rozpis v.š. výsledky v.š.  
gr.š. rozpis gr.š. výsledky gr.š.
18 M-SR Marcelová (Chotín) kadeti gr.š. rozpis výsledky  
25 I. kolo SDL Bratislava dorastenci v.š. pozvánka výsledky  
25 MT Laborec Nesvady vybrané kategórie gr.š. rozpis výsledky   
MAREC  
 
4 I. kolo KŽL – východ Košice prípravka, žiaci v.š.    výsledky  
11 II. kolo SDL Nitra dorastenci v.š.  pozvánka  výsledky  
18 Valné zhromaždenie Šamorín  zápisnica
25 M-SR Bánovce nad Bebravou ml. žiaci v.š. rozpis výsledky  
prihláška
APRÍL  
 
1 I. kolo SL Košice seniori v.š. pozvánka výsledky   
2 I. kolo KŽL – západ Trenčín prípravka, žiaci v.š. pozvánka výsledky   
8 M-SR Dunajská Streda st. žiaci v.š. rozpis výsledky   
prihláška
9 I. kolo KŽL – západ (gr.š.) Trhová Hradská prípravka, žiaci gr.š.   výsledky   
15.-16. Veľkonočné sviatky
21.-23. Školenie trénerov (1. časť) Bratislava  plán školenia        
28 Župná olympiáda Dunajská Streda juniori v.š., gr.š. rozpis výsledky  
29 MT Mládeže Stará Ľubovňa vybrané kategórie v.š. rozpis    
29 Dunajský pohár Šamorín st. žiaci gr.š., v.š. rozpis sk    
 
prihláška
MÁJ  
 
5.-6. M-SR Rimavská Sobota kadeti, ženské zložky v.š. rozpis výsledky – k  
prihláška výsledky – ž.z.
13 MT Gemerský pohár Rimavská Sobota st.žiaci, U23 v.š. rozpis výsledky  
14 II. kolo KŽL – západ (gr.š.) Trhová Hradská prípravka, žiaci gr.š.   výsledky  
20 II. kolo KŽL – východ Snina prípravka, žiaci v.š.   výsledky  
27 MT Žitnoostrovský pohár Dunajská Streda vybrané kategórie v.š. rozpis výsledky   
prihláška 
JÚN  
 
3 MT Mládeže Bánovce nad Bebravou prípravka, žiaci a vybrané kategórie v.š. rozpis  výsledky  
4 I. kolo SDL (gr.š.) Marcelová dorastenci gr.š. pozvánka výsledky  
10 II. kolo SL Nitra seniori v.š. pozvánka výsledky   
10 II. kolo KŽL – západ Považská Bystrica prípravka, žiaci v.š. pozvánka  výsledky  
11 II. kolo SDL (gr.š.) Šamorín dorastenci gr.š. pozvánka výsledky  
16.-17. MT Memoriál J. Svobodu Bratislava seniori v.š. rozpis výsledky  
pozvánka
JÚL  
 
1 Veľká cena Žitného Ostrova Dunajská Streda vybrané kategórie gr.š. rozpis výsledky  
Letné prázdniny
AUGUST  
 
Letné prázdniny
SEPTEMBER  
 
2 MT o Pohár starostu Trhová Hradská ml. žiaci a vybrané kategórie gr.š. rozpis  výsledky  
9 MT Memoriál G. Kúra Komárno vybrané kategórie gr.š., v.š. rozpis výsledky  
9.-10. MT mládeže Kolárovo vybrané kategórie gr.š., v.š. rozpis výsledky  
9.-10. Školenie trénerov (II. časť) Šamorín          
16 MT Mládeže Prievidza vybrané kategórie v.š. rozpis sk výsledky  
rozpis en
prihláška
16 MT Women Cup Prievidza ženské zložky v.š. rozpis sk výsledky  
rozpis en
prihláška
23 MT Memoriál J. Svitača Nitra U23 a vybrané kategórie v.š. rozpis sk výsledky  
rozpis en
30 MT Memoriál L. Mlyneka Trenčín mládež, veteráni v.š. rozpis výsledky  
30 III. kolo SDL Snina dorast v.š. pozvánka výsledky  
OKTÓBER  
 
7 MT o Pohár starostu Marcelová   v.š. rozpis výsledky  
gr.š.
14 M-SR Prievidza ml. žiaci gr.š. rozpis výsledky  
prihláška
21 MT Memoriál J. Žídzika Snina prípravka, ml. žiaci v.š. rozpis výsledky  
rozpis en
prihláška
27.-29. MT Memoriál A. Buríka Snina U23 v.š. rozpis výsledky  
28 III. kolo KŽL – východ Snina prípravka, žiaci v.š. pozvánka výsledky  
rozpis
28 MT o Pohár primátora a Mem. L. Fodora Šamorín žiaci a vybrané kategórie gr.š. rozpis výsledky  
 29. III. kolo KŽL – západ Dunajská Streda prípravka, žiaci v.š. pozvánka výsledky III. kolo  
prihláška výsledky (spolu)  
NOVEMBER  
 
 4. M-SR Snina seniori gr.š. rozpis výsledky gr.š.  
v.š. prihláška výsledky v.š.  
11 M-SR Šamorín starší žiaci gr.š. rozpis výsledky  
prihláška
17.-19. MT V4 OH nádejí Košice kadeti, juniori, junioky v.š. rozpis    
rozpis en
25 IV. kolo KŽL – západ Trenčín prípravka, žiaci v.š.      
26 IV. kolo KŽL – východ Stará Ľubovňa prípravka, žiaci v.š.      
DECEMBER  
 
2 MT Memoriál M. Athanasova Košice prípravka, ml. žiaci v.š. rozpis    
3 III. kolo SL Snina seniori v.š.