30. výročie klubu, ocenenie pre zakladateľov a tých, ktorí sa zaslúžili za vznik a budovanie klubu

30. výročie klubu, ocenenie pre zakladateľov a tých, ktorí sa zaslúžili za vznik a budovanie klubu