Sezóna 1987

Zdroj: archív SZZ

 

M- SSR starší žiaci voľný štýl Snina 14.-15.03.1987

do 30 kg

Miroslav Gladiš - 4.m. ČH Stará Ľubovňa

 

M- SSR starší žiaci grécko - rímsky štý Komárno 26.-27.09.1987

do 30 kg

Miroslav Gladiš - 7.- 8.m. ČH Stará Ľubovňa

 

 

M- SSR žiaci voľný štýl Rimavská Sobota 16.-17.05.1987

do 26 kg

Ján Plavčan - 6. m. ČH Stará Ľubovňa

Rudolf Gontkovič -  11. m.ČH Stará Ľubovňa

do 41 kg

Branislav Kaňa - 7.- 8. m. ČH Stará Ľubovňa

 

 

M- SSR žiaci grécko rímsky štýl Šamorín 07.- 08.11.1987

do 26 kg

Ján Plavčan - 4. m. ČH Stará Ľubovňa

do 28 kg

Štefan Matoľak - 4. m. ČH Stará Ľubovňa

do 35 kg

Ľubomír Plavčan - 5. m. ČH Stará Ľubovňa

do 38 kg

Stanislav Labaš - 9.- 10. m. ČH Stará Ľubovňa

do 41 kg

Štefan Novák - 10.- 13. m. ČH Stará Ľubovňa

 

MT ZČSSP starších žiakov vo voľnom štýle Prievidza 28.- 29. 11. 1987

do 30 kg

Miroslav Gladiš - 1. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 33 kg

Štefan Drabant - 4. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

MT „ O pohár riaditeľa IŠŠ ” –  5. ročník voľný štýl - žiaci - dorast Košice 31.10.-01.11.1987

do 33 kg

Štefan Drabant- 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)