Sezóna 1988

Zdroj: archív SZZ

 

M- ČSSR starší žiaci voľný štýl  28.-30.10.1988 Košice

do 33 kg

Miroslav Gladiš - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 41 kg

Štefan Drabant - 9. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR starší žiaci voľný štýl 15.-17.04.1988 Košice

do 33 kg

Miroslav Gladiš - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 37 kg

Štefan Drabant - 9. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR starší žiaci gréckorímsky štýl 09.-11.09.1988 Rimavská Sobota

do 37 kg

Miroslav Gladiš - 4. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR mladší žiaci voľný štýl 04.- 06.11.1988 Rimavská Sobota

do 26 kg

Rastislav Bukovič - 4. m. ČH Stará Ľubovňa

do 30 kg

Ján Plavčan - 6. m. ČH Stará Ľubovňa

do 32 kg

Marián Turkyňák - 4. m. ČH Stará Ľubovňa

do 41 kg

Martin Sitár - 4. m. ČH Stará Ľubovňa

 

M- SSR žiaci grécko rímsky štýl 03.- 05.06.1988 Nitra

do 28 kg

Ján Plavčan - 6. m. ČH Stará Ľubovňa

do 32 kg

Marián Turkyňák - 10. m. ČH Stará Ľubovňa

do 38 kg

Martin Sitár - 9. m. ČH Stará Ľubovňa

 

MT ZČSSP starších žiakov vo voľnom štýle Prievidza 25.- 27.11.1988 Prievidza

do 33 kg

Miroslav Gladiš - 1. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

MT „ O pohár riaditeľa IŠŠ ” – 6. ročník voľný štýl - žiaci - dorast 28.-29.05.1988 Košice

do 33 kg

Miroslav Gladiš - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 37 kg

Štefan Drabant - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)