Sezóna 1989

Zdroj: archív SZZ

 

 

M- ČSSR mladší dorast voľný štýl 17.-19.03.1989 Košice

do 40 kg

Miroslav Gladiš - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- ČSSR mladší dorast grécko rímsky štýl 03.-0 5.03.1989 Havlíčkov Brod

do 40 kg

Miroslav Gladiš - 6. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR mladší dorast voľný štýl 17.-19.02.1989 Košice

do 40 kg

Miroslav Gladiš 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR mladší dorast grécko rímsky štýl 10.- 10.02.1989 Komárno

do 40 kg

Miroslav Gladiš - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

Štefan Drabant - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- ČSSR starší žiaci voľný štýl 27.-29.10.1989 Rimavská Sobota

do 33 kg

Štefan Matoľak - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR starší žiaci voľný štýl 13.-15.10.1989 Bánovce nad Bebravou

do 33 kg

Štefan Matoľak - 4. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR starší žiaci gréckorímsky štýl 15.-17.09.1989 Komárno

do 33 kg

Štefan Matoľak - 6. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

M- SSR mladší žiaci voľný štýl 17.- 19.11.1989 Košice

do 26 kg

Rastislav Bukovič - 1. m. ČH Stará Ľubovňa

do 32 kg

Ján Plavčan - 1 . m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 45 kg

Martin Sitár - 3. m. ČH Stará Ľubovňa

 

M- SSR žiaci grécko rímsky štýl 03.- 05.11.1989 Šamorín

do 26 kg

Rastislav Bukovič - 1. m. ČH Stará Ľubovňa

do 32 kg

Ján Plavčan - 5 . m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 45 kg

Martin Sitár - 2. m. ČH Stará Ľubovňa

 

VII. ročník MT „ O pohár riaditeľa IŠŠ ” – 6. ročník voľný štýl - žiaci - dorast 19.-21.05.1989 Košice

do 30 kg

Štefan Matoľak - 1. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 33 kg

Ján Plavčan - 4. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

do 45 kg

Ľubomír Plavčan - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

DORAST

do 46 kg

Miroslav Gladiš - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

Turnaj talentovanej mládeže v zápasení voľný štýl 01.10.1989 Praha

do 40 kg

Miroslav Gladiš - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ČH Stará Ľubovňa)

 

Turnaj talentovanej mládeže krajských družstiev mladšieho dorastu o Putovný pohár SÚV ČSZTV 14.- 15.04.1989 Prievidza voľný štýl

do 40 kg

Miroslav Gladiš - 1. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)