Sezóna 2001

Zdroj: archív SZZ

 

ME kadetov voľný štýl 28.06 - 05.07.2001 Izmír Turecko

do 76 kg

Martin Foľvarský - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

M- SR mladších žiakov vo voľnom štýle 29.09.2001 Košice

do 35 kg

Anton Petija - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

M- SR starších žiakov vo voľnom štýle 13.10.2001 Bánovce nad Bebravou

do 32 kg

Jaroslav Kaleta - 1. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 59 kg

Milan Filičko - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 10. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

M- SR kadetov vo voľnom štýle 2001 Bratislava

do 50 kg

Pavol Kičura - 3. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 54 kg

Milan Filičko - 4. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 58 kg

Martin Klimčák - 3. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 76 kg

Martin Foľvarský - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

M- SR juniorov vo voľnom štýle 28.04.2001 Prievidza

do 76 kg

Martin Foľvarský - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

do 85 kg

Ján Foľvarský - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

M- SR seniorov vo voľnom štýle 02.- 03.02.2001 Trenčín

do 63 kg

Rastislav Bukovič - 7. m. Dunajplavba Bratislava (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

M- SR starších žiakov v grécko - rímskom štýle 12.05.2001 Gabčíkovo / Veľký Meder

do 32 kg

Jaroslav Kaleta - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 47 kg

Milan Kičura - 5. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 53 kg

Milan Filičko - 11. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 59 kg

Vladimír Filičko - 6. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

M- SR kadetov vo grécko - rímskom štýle 07.04.2001 Košice

do 50 kg

Pavol Kičura - 3. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 58 kg

Martin Klimčák - 3. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 69 kg

Peter Duch - 6. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 85 kg

Ján Foľvarský - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

Grand Prix Dunajský pohár juniorov vo voľnom štýle 04.- 05.05.2001 Bratislava

do 76 kg

Martin Foľvarský - 5. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

do 85 kg

Ján Foľvarský - 7. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

XIX. ročník MT Gemerský pohár voľný štýl - mládež 05.05.2001 Rimavská Sobota

Prípravka do 30 kg

Dávid Filičko - 8. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

Ml. žiaci do 33 kg

Anton Petija - 1. m. ŠKP Stará Ľubovňa

Milan Sitár - 6. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 40 kg

Branislav Kravec - 4. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

St. žiaci do 53 kg

Pavol Kičura - 3. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 59 kg

Milan Filičko - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 5. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

XIX. ročník MT ,,O pohár riaditeľ ŠG" voľný štýl - kadeti 18.- 19.05.2001 Košice

do 54 kg

Martin Klimčák - 1. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 76 kg

Martin Foľvarský - 1. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

 

XXIX. ročník MT mládeže voľný štýl 21.- 22.09.2001 Prievidza

Ml. žiaci do 37 kg

Anton Petija - 4. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

St. žiaci do 59 kg

Milan Filičko - 3. m. ŠKP Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 5. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

Kadeti do 58 kg

Martin Klimčák - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

XX. ročník MT Memoriál J. Svitača voľný štýl - mládež 20.10.2001 Nitra

St. žiaci do 59 kg

Milan Filičko - 1. m. ŠKP Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

MT ,,Olympijských nádejí" voľný štýl - staršížiaci 2001 Košice

do 32 kg

Jaroslav Kaleta - 2. m. ŠKP Stará Ľubovňa

do 59 kg

Milan Filičko - 5. m. ŠKP Stará Ľubovňa

 

X. ročník MT mládeže voľný štýl 22.- 25.11.2001 Krašnik Poľsko

juniori do 58 kg

Martin Klimčák - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

do 85 kg

Ján Foľvarský - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)

Martin Foľvarský - 8. m. Lokomotíva Košice (odchovanec ŠKP Stará Ľubovňa)