Sezóna 2004

Zdroj: archív SZZ

 

M- SR mladších žiakov voľný štýl 13.03.2004 Bánovce nad Bebravou

do 29 kg

Marek Stanislav - 11. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 35 kg

Adrián Vnenčák - 13. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 40 kg

Pavol Kmeč - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 44 kg

Slavomír Arendáč - 8. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladislav Murcko - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 52 kg

Peter Arendáč - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR starších žiakov voľný štýl 29.05.2004 Košice

do 53 kg

Anton Petija - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Erik Štefaňák - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Michal Hutník - 20. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Vladimír Bukovina - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR kadetov voľný štýl 24.04.2004 Bratislava

do 50 kg

Anton Petija - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 54 kg

Michal Hutník - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 58 kg

Vladimír Bukovina - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 63 kg

Martin Bukovina - 13. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 85 kg

Vladimír Filičko - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR juniorov voľný štýl 27.03.2004 Nitra

do 66 kg

Martin Klimčák - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 84 kg

Milan Filičko - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR seniorov voľný štýl 28.02.2004 Prievidza

do 60 kg 

Rastislav Bukovič - 1. m. Dunajplavba Bratislava (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

do 66 kg

Martin Klimčák - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR mladších žiakov grécko - rímsky štýl 10.10.2004 Komárno

do 29 kg

Marek Stanislav - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 37 kg

Pavol Kmeč - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 44 kg

Vladislav Murcko - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR starších žiakov grécko - rímsky štýl 30.10.2004 Stará Ľubovňa

do 42 kg

Martin Horváth - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 47 kg

Erik Štefaňák - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 53 kg

Anton Petija - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Milan Sitár - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Vladimír Bukovina - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR kadetov grécko - rímsky štýl 17.04.2004 Bratislava

do 50 kg

Anton Petija - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 54 kg

Michal Hutník - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 58 kg

Vladimír Bukovina - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 63 kg

Martin Bukovina - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 85 kg

Vladimír Filičko - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR juniorov grécko - rímsky štýl 20.03.2004 Rimavská Sobota

do 84 kg

Milan Filičko - 8. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M- SR seniorov grécko - rímsky štýl 06.03.2004 Gabčíkovo

do 66 kg

Martin Klimčák - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

XXII. ročník MT ,,O pohár riaditeľa ŠG" kadeti voľný štýl 21.- 22.05.2004

do 50 kg

Jaroslav Kaleta - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Anton Petija - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 58 kg

Vladimír Bukovina - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

XXII. ročník MT ,,O gmerský pohár" mládež voľný štýl 01.05.2004 Rimavská Sobota

Prípravka do 40 kg

Pavol Kmeč - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Slavomír Arendáč - 8. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Ml. žiaci do 44 kg

Vladislav Murcko - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 52 kg

Peter Arendáč - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

St. žiaci do 47 kg

Erik Štefaňák - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

XXIII. ročník ,,Memoriál J. Svitača" mládež 16.10.2004 Nitra

St. žiaci do 53 kg

Anton Petija - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Erik Štefaňák - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 66 kg

Vladimír Bukovina - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

III. ročník MT ,,Mogyi cup" mládež grécko - rímsky štýl 05.06.2004 Komárno

Prípravka do 37 kg

Marek Dlugoš - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Ml. žiaci do 40 kg

Pavol Kmeč - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

XXIV. ročník MT ,,Grand prix" kadetov a juniorov voľný štýl 12.06.2004 Gabčíkovo

Kadeti do 50 kg 

Jaroslav Kaleta - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

58 kg

Vladimír Bukovina - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 63 kg

Martin Bukovina - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 85 kg

Vladimír Filičko - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

IV. ročník MT ,,Memoriál Gejzu Kúra" mládež voľný štýl 10.- 11.09.2004 Komárno

Prípravka do 29 kg

Marek Kseňák - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Ml. žiaci do 37 kg

Pavol Kmeč - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Kadeti do 85 kg

Vladimír Filičko - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa