Sezóna 2003

Zdroj: arcív SZZ

 

ME kadetov voľný štýl 2003

do 76 kg 

Milan Filičko - 20. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Medzinárodné majstrovstvá Poľska juniori voľný štýl 08.- 09.03.2003 Bydgoszcz Poľsko

do 60 kg

Martin Klimčák - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 84 kg

Ján Foľvarský - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

Martin Foľvarský - 6. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

 

M-SR mladších žiakov voľný štýl 25.10.2003 Bratislava

do 44 kg

Erik Štefaňák - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 48 kg

Milan Sitár - 12. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M-SR starších žiakov voľný štýl Bánovce nad Bebravou

do 42 kg

Erik Štefaňák - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 47 kg

Anton Petija - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Milan Sitár - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Martin Bukovina - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Bukovina - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M-SR kadetov voľný štýl 29.03.2003 Bratislava

do 46 kg

Jaroslav Kaleta - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 50 kg

Ondrej Jurečko - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 58 kg

Martin Bukovina - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Miroslav Smolen - 8. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 76 kg

Milan Filičko - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M-SR juniorov voľný štýl Košice

do 60 kg

Martin Klimčák - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 74 kg

Milan Filičko - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 84 kg

Ján Foľvarský - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

Martin Foľvarský - 3. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

 

M-SR seniorov voľný štýl Košice

do 60 kg

Martin Klimčák - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 84 kg

Ján Foľvarský - 4. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

Martin Foľvarský - 6. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

 

M-SR mladších žiakov grécko - rímsky štýl Gabčíkovo /Veľký Meder/

do 27 kg

Peter Homjak - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 31 kg

Martin Horváth - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 40 kg

Erik Štefaňák - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladislav Murcko - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 44 kg

Milan Sitár - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M-SR starších žiakov grécko - rímsky štýl Komárno

do 38 kg

Erik Štefaňák - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 42 kg 

Milan Sitár - 8. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Miroslav Smolen - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M-SR kadetov grécko - rímsky štýl Rimavská Sobota

do 46 kg

Jaroslav Kaleta - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 58 kg

Martin Bukovina - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 76 kg

Milan Filičko - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

M-SR juniorov grécko - rímsky štýl Banská Bystrica

do 60 kg

Martin Klimčák - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 74 kg

Milan Filičko - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 84 kg

Ján Foľvarský - 2. m. Lokomotíva Košice (odchovanec Juno šport Stará Ľubovňa)

 

M-SR seniorov grécko - rímsky štýl Trenčín

do 60 kg

Martin Klimčák - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 66 kg

Ján Martančík - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 74 kg

Peter Duch - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

MT ,,Gemerský pohár" mládž voľný štýl 09.- 10. 05.2003 Rimavská Sobota

St. žiaci do 53 kg

Vladimír Bukovina - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Martin Bukovina - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Kadeti do 76 kg

Milan Filičko - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

MT ,,O pohár riaditeľa ŠG" kadeti voľný štýl Košice

do 46 kg

Jaroslav Kaleta - 4. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 58 kg

Miroslav Smolen - 10. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 76 kg

Milan Filičko - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

XXXI. ročník MT mládeže voľný štýl 13.09.2003 Prievidza

ML. žiaci do 33 kg

Martin Horváth - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 44 kg

Erik Štefaňák - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

St. žiaci do 53 kg

Vladimír Bukovina - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Rudolf Smrek - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Kadeti do 85 kg

Milan Filičko - 2. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Filičko - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

Juniori do 66 kg

Martin KLimčák - 1. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

XXII. ročník ,,Memorál Jozefa Svitača" mládež voľný štýl 18.10.2003 Nitra

do 48 kg

Erik Štefaňák - 5. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Milan Sitár - 6. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

IV.ročník MT ,,O pohár starostu Gabčíkova" mládež grécko - rímsky štýl 28.02.- 01.03.2003 Gabčíkovo

Ml. žiaci do 38 kg

Erik Štefaňák - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

St. žiaci do 53 kg

Rudolf Smrek - 9. m. Juno šport Stará Ľubovňa

Vladimír Bukovina - 12. m. Juno šport Stará Ľubovňa

do 59 kg

Miroslav Smolen - 7. m. Juno šport Stará Ľubovňa

 

MT ,,VC Žitného ostrova" mládež 30. - 31.05.2003 Gabčíkovo

juniori do 60 kg

Martin Klimčák - 3. m. Juno šport Stará Ľubovňa